Kva tilbod har vi

Haugaland landbruksrådgjeving
Haugaland landbruksrådgjeving vart skipa 1. mars 2005, då Haugaland forsøksring, Etne, Ølen og Vindafjord forsøksring og Haugaland landbruksrådgjeving gjekk saman i ein organisasjon. Vi har to kontor. I Ølen, på Landbrukets hus, og i Haugesund i lokala til Felleskjøpet Rogaland og Agder. Vi er 5 tilsette. 

Vi har eit vidt spekter av tilbod ovanfor medlemene våre. Her vil vi nemne dei viktigaste. 

Gjødslingsplanlegging
jorprove.jpgDet som kanskje dei fleste forbind oss med, er at vi ordnar uttak av jordprøvar og oppsett av gjødslingsplanar. Alle medlemmer får automatisk tilbod om uttak av jordprøvar og ny gjødslingsplan kvart 4 år. Som medlem har du rett på eit besøk på garden kvart år.  Vi gjev  råd om val av såfrø, om jordarbeiding og plantevern. Vi hjelper også til å utarbeida miljøplan der det trengst.  

Informasjon som e-post
Sidan 2005 har vi hatt ei ordning der vi kvar veke (oftast mandag), sender ut informasjon om akutelle ting i tida. Dette kan vera værprognosar for komande veke, varsel om sprøyting m.m. Vi har også litt fagstoff her. Dette er ei ordning som er særs godt mottatt. I tillegg gjev vi ut medlemskriv i papirform 4-5 ganger i  året. Saman med dei andre forsøksringane i Rogaland og Agder har vi eit samarbeid med fagbladet Bondevennen. Alle medlemer får 4 nummer av Bondevennen, med fagstoff skrive av oss i forsøksringen. 

Maskinringen
Avdeling Haugaland maskinring formidlar leige av landbruksmaskiner, spreieareal og grovfor. Maskinringen kan også hjelpe til med inkassosaker. Gjennom maskinringen har vi tilbod om funksjonstesting av åkersprøyter. Sidan 1991 har vi testa meir enn 300 sprøyter på heile Haugalandet, i Sunnhordland og Ryfylke. Som medlem betalar du mindre for denne testen enn andre. 

Bæravdelinga
Forsøksringen har tatt på seg ansvaret med å tilby rettleiing ovanfor dei i Sunnhordland og nordlege deler av Ryfylke som driv ein eller anna form for bærproduksjon. Vi formidlar også planter, plast, emballasje o.a. til medlemene våre. Dessutan har vi god kontakt med grossistane om mottak av bær.   

Kurs om møte
Kvart år arrangerer vi kurs og møte der vi tek opp aktuelle ting i tida. Sist år hadde vi fleire autorisasjonskurs for bruk av plantevernmiddel. Vi har hatt kurs i grovforproduksjon, bærdyrking, og skjøtsel av kulturlandskapet. Maskinringen arrangerer maskinførarkurs for dei som ynskjer autorisasjon på gravemaskin. Medlemer i Haugaland landbruksrådgjeving betalar mindre for kursa vi arrangerer enn andre.